Aktiv Ungdom

EVS har fylt 20 år!

 
Eurodesk.no - Jobb frivillig i Europa gjennom Europeisk volontørtjeneste (EVS)

Jobb som frivillig i et annet europeisk land og få reise og opphold dekket gjennom Aktiv Ungdom.

Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Gjennom Aktiv Ungdom får unge mennesker anledning til å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter ved å ta ansvar og skape egne prosjekter. Aktiv Ungdom fordeler hvert år 30 millioner til ungdomsprosjekter i Norge og i Europa.


Du finner mer informasjon om EVS på hjemmesiden til Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom


Teksten er hentet fra Eurodesk, http://www.eurodesk.no/