EVS har fylt 20 år!

I 2016 var det 20 år siden Europeisk Volontørtjeneste (EVS) så dagens lys! Siden 1996 har nærmere 100.000 ungdommer deltatt i internasjonalt frivillig arbeid, og målet er at tallet vil være oppe i mot 200.000 innen 2020.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeisk Volontørtjeneste – 20 år med integrering, inkludering og internasjonalisering

 

Å reise ut for å jobbe friillig i et annet land er utfordende, lærerikt og gøy! Her kan du se noen tidligere volontører fortelle om siden erfaringer, og hva EVS -oppholdet har betydd for dem.

 

Vi møtte Boldizsar under feiringen av 20 år med EVS i Oslo i juni 2016, da han var i ferd med å avslutte oppholdet i Norge.

 

"As a volunteer, you get to see what you look like from the outside"; Boldizsar Voros, EVS volunteer from Erasmus+: Aktiv Ungdom on Vimeo.

 

Hva er det beste med å jobbe frivillig, spurte vi noen av volontørene som var med på feiringen av 20 år med Europeisk volontørtjeneste. I denne filmen kan du se noen av svarene vi fikk!

 

What's the best thing about volunteering #evs20 from Erasmus+: Aktiv Ungdom on Vimeo.

 

I denne filmen kan du høre Cliff fortelle historien om ei ung jente som slet med å finne retning i livet sitt, og som kom på rett spor gjennom et volontøropphold i Italia. Vi snakket med ham under markeringen av 20 år med volontørtjenesten i juni 2016.

 

Mange gode grunner til å bruke EVS i ungdomsarbeidet, Cliff Moustache, X-ray from Erasmus+: Aktiv Ungdom on Vimeo.

 

Volontørtjenesten gjør det mulig for ungdom mellom 17-30 år å jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Kostnader til reise og opphold blir dekket. Det finnes mange forskjellige arbeidsfelt å velge mellom, og man bestemmer selv hvor man vil dra.

 

For ungdom med spesielle utfordringer, er det mulig å reise på korttids volontørtjeneste i 2 uker til 2 måneder. Ved behov for særlig tilrettelegging for volontørene, kan det gis ekstra støtte til prosjektene.

 

Her kan du lese mer om Europeisk volontørtjeneste

 

 

Hva er Europeisk volontørtjeneste (EVS)? 
Europeisk volontørtjeneste (EVS) er en del av Erasmus+-programmet. Ordningen gir unge i alderen 17–30 mulighet til å utføre frivillig arbeid i og utenfor Europa, og støtter organisasjoner som tar imot volontører. EVS er et tilbud for alle unge, uavhengig av bakgrunn og kvalifikasjoner, der unge kan skaffe seg nye ferdigheter og styrke posisjonen sin på arbeidsmarkedet gjennom frivillig arbeid. EVS ble opprettet av Europakommisjonen i 1996, og har til nå gitt mer enn 100 000 unge volontører en mulighet til å bidra til en sak de er opptatt av. Flere hundre ungdommer fra Norge har arbeidet som frivillig i europeiske land siden oppstarten av programmet. For å markere 20-årsjubileet har EU og Europeisk volontørtjeneste lansert kampanjen «EVS 20».

 

 

       Teksten er hentet fra Eurodesk, http://www.eurodesk.no/