Arbeidspraksis i EUs hovedstad

For mange er en praksisplass ved en av EUs institusjoner springbrettet til en interessant karriere. Norske ungdommer kan søke om traineeopphold både i Kommisjonen og i tilknytning til EFTA og EØS.

Mange muligheter

Det finnes flere praktikantmuligheter for nordmenn i Brussel. Både EFTA-sekretariatet, EFTAs overvåkningsorgan, ESA, og sekretariatet for EØS-midlene har egne praktikantordninger. De norske regionkontorene i Brussel har også praktikanter.

 

Det er også mulig for nordmenn å være praktikant i Europakommisjonen. I tillegg finnes det flere muligheter både innenfor og utenfor EU-institusjonene.

 

Norges ambassade til Belgia og EU-delegasjonen

To ganger i året fornyes studentpraktikantene ved ambassaden og delegasjonen. Du kan finne mer informasjon om dette på regjeringen.no.Teksten er hentet fra Eurodesk, http://www.eurodesk.no/