Praksis ved norsk utenriksstasjon

En del ambassader tilbyr 6 måneders praksis for studenter.

Studentpraktikantordningen er for norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriksstasjon i løpet av studietiden. Oppgavene vil variere og kan omfatte informasjons- og kulturarbeid, tilrettelegging ved besøk og arrangementer, samt å bistå i politiske/økonomiske analyser og oppfølging av utviklingssamarbeid mm.

 

Det er den enkelte ambassade som ansetter.

 

Les mer om ordningen og se etter utlyste stillinger på UDs nettsiderTeksten er hentet fra Eurodesk, http://www.eurodesk.no/