Å søker jobb i Frankrike

Å søker jobb i Frankrike innebærer flere momenter som er annerledes enn i Norge. I tillegg til at man bør beherske språket, er veien til en bedrift og en jobb mer formell enn i Norge. Det er f.eks ikke vanlig å bare ta kontakt med personalsjefen og deretter sende inn søknad med CV.
Skrevet av Eures

CVen skal brukes til å «selge» seg selv. Det er vanlig å skrive sin yrkestittel/diplom klart og tydelig under personalia. Søknadsbrevet skal som regel være håndskrevet og brukes også til å markedsføre seg selv. I norske øyne kan et søknadsbrev etter fransk modell virke pompøst. De fleste franske arbeidsgivere vil også utføre en grafologisk test (håndskriftsanalyse) av
kandidatene – både ut fra søknadsbrevet og ved evt. tester under et intervju. Frankrike har en nokså høy arbeids ledighet (10% i
2005) og arbeidsgiverne får hundrevis av søknader til hver stilling. Da gjelder det å hevde seg.

Høflighet er viktig
Høflighet er en del av den franske kulturen: håndtrykk og «De»-formen er veldig vanlig, og standard høflighetsfraser, for eks. i søknadsbrev er en nødvendighet. Under et intervju skal man være pent kledd: skjorte og slips / pent klassisk antrekk. Man skal møte opp tidlig. Man skal håndhilse på intervjueren/e. Ha med vitnemål/diplomer oversatt til fransk (av statsautorisert oversetter) og evt. godkjent av franske myndigheter
(www.enic-naric.net).

Frankrike er et veldig hierarkisk samfunn, også på arbeidsplassen. I Norge er vi dus med sjefen, det er man ikke i Frankrike. Det er vanlig å si «De» (vous) til en over ordnet. Dessuten det ikke så vanlig å vise selv stendighet eller ta initiativ i jobbsammenheng i Frankrike. Alt skal helst gå tjeneste veien, og det kan være flere over ordnede å forholde seg til. I det franske arbeidslivet finnes det et begrep vi ikke har i Norge, nemlig «Cadres», dvs. personer i ledende stillinger.
Disse har ofte egne rekrutteringskanaler, hovedaktøren er APEC, www.apec.fr.

Du finner ledige stillinger på de uttallige franske internettsidene for jobbsøk, på be - driftenes egne sider eller via bekjente. I tillegg kommer aviser og arbeidsformidlingen.

Den franske arbeidsformidlingen (ANPE: Agence Nationale Pour l’Emploi) sin hjemmeside www.anpe.fr gir gode råd om hvordan man kan finne jobber, hvordan man skal søke på jobber, hvilke bedrifter som rekrutterer osv. På forsiden står dagens jobbmuligheter
under «opportunités».

Behov for arbeidskraft Følgende sektorer har behov for arbeidskraft: bygg og anlegg (fagbrevfolk), privat helsesektor (sykepleiere, jordmødre, radiologer og hjelpepleiere), hotellnæringen og servicenæringen (personlig tjenesteyting,
selgere m.m.). Det er generelt flere jobber i det private enn i det offentlige.

Hvert år arrangerer Aetat/EURES «Franske Dager» i et par norske byer, hvor man kan få detaljert informasjon om det franske arbeidsmarkedet og jobbsøking i Frankrike (følg med annonsering på www.aetat.no). Det er en fin måte å starte
hvis du ønsker å arbeide i Frankrike!
Skriv ut Skriv ut Tips en venn Email


Følg Eurodesk på Twitter


SPØRSMÅL?

Send oss et spørsmål. Du får svar på e-post.
Din e-post


Ofte stilte spørsmål

Nyhetsbrev

Få nyhetsbrev om det siste innen europeiske muligheter.

Navn
E-post