Jobb som juniorekspert i FN

Utenriksdepartementet utlyser stillinger som juniorekspert i FN. Juniorekspertene jobber i ulike FN-organisasjoner eller andre internasjonale organisasjoner.

Søkerne må være norske statsborgere, ha utdanning på mastergradsnivå eller høyere og minst 2 års arbeidserfaring. Språkkunnskaper anses også som viktig.

 

Les mer om hva som kreves og hvordan du søker på Utenriksdepartementets nettsider.Teksten er hentet fra Eurodesk, http://www.eurodesk.no/