Medisinutdanning i utlandet

Medisin har lenge vært et meget populært studium for nordmenn å ta i utlandet. En av grunnene er at pågangen til medisinstudiet ved norske universiteter er stor, og at opptakskravene er meget høye.
Skrevet av ANSA

Per februar 2005 var det registrert 2050 norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen. Utdanningens lengde og undervisningsopplegg varierer fra land til land, men det er vanlig at utdanningen er normert til mellom 5 ½ og 8 år.
De fleste land praktiserer opptaksbegrensning til medisinstudiet. Det er vanligvis en egen opptakskomité ved lærestedet som vurderer søknader fra utenlandske studenter. Vurderingen er ikke basert på poengberegning på samme måte som ved norske medisinske fakulteter. For å komme i betraktning som søker bør du ha omtrent samme opptaksgrunnlag som i Norge med hensyn til fagkombinasjon fra videregående skole, i tillegg til gode faglige resultater.

Opptakskravene kan variere fra år til år, og også fra lærested til lærested, avhengig av søkermengden.

I enkelte land det er innført spesielle opptaksprøver for medisinstudenter, og noen land opererer med kvoter for utenlandske søkere. Noen steder er også et intervju en del av opptaksprosedyren.

Godkjenning
Man må ha offentlig godkjenning fra norske myndigheter for å praktisere som lege i Norge. Den varige godkjenningen kalles autorisasjon og utstedes av Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell – SAFH (www.safh.no). Det skilles mellom utdanning fra land omfattet av EØS-avtalen og utdanning fra land utenfor EØS.

Søkere med utdanning fra EØS

EØS-avtalen omfatter følgende land: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Krav til medisinsk grunnutdanning er minimum seks år, eller 5500 timer. Utdanning fra EØS-land forutsettes å oppfylle disse kravene. Søknad om autorisasjon sendes til SAFH etter endt utdanning. Turnustjenesten kan tas i det samme landet som utdanningen når du har studert innenfor og er statsborger i et EØS-land.

Søkere med utdanning utenfor EØS

Norske medisinstudenter utenfor Norden eller EØS må avlegge den medisinske fagprøven før det kan innvilges en midlertidig lisens første gang. Den midlertidige lisensen gis normalt for inntil ett og et halvt år. Medisinstudenter i utdanning utenfor EØS kan søke om midlertidig lisens når det gjenstår omkring ett år av den utenlandske utdanningen. Søknad om dette sendes til SAFH.

Fagprøven kan avlegges sent i femte studieår, eller i løpet av sjette. Prøven arrangeres tre ganger i året, og søknadsfristen utløper rundt to måneder i forveien. Fagprøven er en flervalgsprøve og består av spørsmål innen syv fag: Indremedisin, kirurgi, gynekologi, pediatri, psykiatri, nevrologi og klinisk farmakologi. Kandidater med utdanning fra USA, Canada og Australia blir vanligvis fritatt for fagprøven.

Når fagprøven er bestått følger studentene et tilleggskurs i fagene røntgendiagnostikk og blodtypekurs. I tillegg undervises det i de ”nasjonale fagene” rettsmedisin, rettspsykiatri, reseptlære, forebyggende medisin, og sosialmedisin. Studenter fra utenlandske læresteder kan pålegges klinisk eksamen i fag de ikke har avlagt eksamen i ved det utenlandske lærestedet.

Turnus

Det er bestemt at alle medisinstudenter utenfor Norden skal ta turnustjeneste i Norge etter endt utdanning i utlandet. De skal også behandles likt i loddtrekningen om turnusplasser i forhold til studenter utdannet i Norge.

Mer informasjon om turnustjeneste kan fås fra hjemmesidene til SAFH: www.safh.no/yrkesgrupper/legeturnus.html

Finansiering

Lånekassen gir kun støtte til medisinutdanning i Europa, Nord – Amerika og Australia. Informasjon om reglene finnes på www.ansa.no/finansiering

Medisinstudier i noen utvalgte land

For informasjon om andre aktuelle land, se våre hjemmesider www.ansa.no/sok. Skriv ”medisin” i feltet ”ønsket fag” og klikk så på ”send søk”. For tiden har vi lagt ut informasjon om medisinutdanning i 23 land.
Skriv ut Skriv ut Tips en venn Email


Følg Eurodesk på Twitter


SPØRSMÅL?

Send oss et spørsmål. Du får svar på e-post.
Din e-post


Ofte stilte spørsmål

Nyhetsbrev

Få nyhetsbrev om det siste innen europeiske muligheter.

Navn
E-post