Nordplus Junior

Utveksling, praksis og lærerutveksling er noen av flere muligheter via Nordplus Junior.
NORDPLUS-junior er et utvekslingsprogram som har som formål å bidra til å øke elev-, lærlinge- og/eller lærermobiliteten og samarbeidet mellom utdannelsene på gymnasialt nivå i Norden. Programmet skal også ses som et ledd i bestrebelsene på å fremme nordisk språkforståelse og samfølelse.

Lærere og elever som ønsker å reise på studieopphold i et andet nordisk land kan søke om oppholds- og reisestipendier gjennom NORDPLUS-junior-programmet. Lærlinger kan søke stipendier til å gjennomføre deler av den obligatoriske praksisen i et andet nordisk land. Det er en forutsetning at søknader sendes gjennom hjemskolen og at det er inngått en samarbeidsavtale mellom de deltagende skolene om utvekslingsprosjektet. Dreier det sig om lærlingers praksisopphold inngås avtalen mellom den relevante myndighet/skole i hjemlandet og praksisstedet.

Til videreutvikling av stipendieordningen er det avsatt prosjektmidler til forsøk og nye tiltak innenfor mobilitet for de 16-19-åriges utdannelse. Her kan det eksperimenteres med de former, rammer og det innhold som NORDPLUS-junior er bygget opp rundt.

NORDPLUS-junior-programmet gjennomføres fram til utgangen av år 2000 og administreres for Nordisk Ministerråd av Svenska EU-programkontoret.

Stipendiene, som bevilges for min. 2 uker og max. 2 måneder, utdeles to ganger om året og gis fortrinnsvis til enkeltpersoner og mindre grupper. Søknadsfrister er 15. mars og 1. oktober.

http://www.norden.org/uddannelse/stoetteordninger/sk/
Skriv ut Skriv ut Tips en venn Email


Følg Eurodesk på Twitter


SPØRSMÅL?

Send oss et spørsmål. Du får svar på e-post.
Din e-post


Ofte stilte spørsmål

Nyhetsbrev

Få nyhetsbrev om det siste innen europeiske muligheter.

Navn
E-post