Ny stipendordning for skoleutveksling i Norden og Baltikum

Foreningen Norden og kommunikasjonsselskapet TeliaSonera har startet et nytt utvekslingsprosjekt kalt Nordkontakt for skoleelever og studerende i Norden og Baltikum.
Utvekslingene starter allerede høsten 2004 med svenske, finske og norske skoleklasser. Neste år kommer Danmark, Island og et av de baltiske landene med i prosjektet.

Vennskapsklassene skal besøke hverandres hjemsteder, lære om hverandres språk og kultur, og jobbe sammen om et felles prosjekt som en del av undervisningen. En viktig del av utvekslingen er diskusjon og jevnlig rapportering på Internett.

Nordkontakt-stipendet dekker store deler av skolenes utgifter
Problemet med skoleutveksling er ofte mangel på finansiering. Skolene har gode kontaktnettverk, men ingen midler til å reise. Gjennom TeliaSoneras bidrag til Nordkontakt er skolene sikret tilstrekkelig finansiering. Stipendordningen muliggjør gjensidig utveksling mellom vennskapsskolene og lengre samarbeid.

TeliaSonera og Pohjola-Norden i Finland har i flere år samarbeidet om andre prosjekter. Foreningen Norden har organisert nordisk skoleutveksling siden 1930-tallet. Skolesamarbeid i Norden er et av Foreningen Nordens viktigste virksomhetsområder.

Utvekslingene starter høsten 2004 med 30 skoler fra Sverige, Finland og Norge
Nordkontakts målgruppe er grunnskoleelever i alderen 11 – 16 år, elever i videregående skole, folkehøyskoleelever og lærerstudenter. For å kunne søke om stipend må skolen ha en vennskapsskole i Norden eller Baltikum. Tilskudd gis på grunnlag av skolens søknad, som blant annet skal inneholde en felles prosjektplan. Det vil bli gitt stipend til 60 skoler for skoleåret 2004/2005.

Nordkontakt vektlegger kommunikasjon
Skolene jobber med et felles prosjekt hvor de selv bestemmer tema. Dette temaet kan inngå i flere fag. Arbeidet skal diskuteres og rapporteres på Nordkontakts hjemmeside og under utvekslingsbesøkene.

Mer informasjon:
Prosjektansvarlig Birgitta Engman på Föreningen Norden Sverige tlf. +46 8 506 113 17,
birgitta@norden.se. Koordinator i Norge Rune Carlsson, Foreningen Norden, tlf. 22 51 67 64, rune@norden.no . TeliaSonera er Olle Alsén, olle.alsen@teliasonera.se. www.norden.no
Skriv ut Skriv ut Tips en venn Email


Følg Eurodesk på Twitter


SPØRSMÅL?

Send oss et spørsmål. Du får svar på e-post.
Din e-post


Ofte stilte spørsmål

Nyhetsbrev

Få nyhetsbrev om det siste innen europeiske muligheter.

Navn
E-post