Slik kan du finansiere studier i utlandet

Lånekassen er ikke den eneste veien å gå får å få finansiert studier i Norge eller i utlandet.

Lånekassen
Til utdanning i land utenfor Norden kan du få støtte til fulltidsutdanning på høgskole- og universitetsnivå. Vilkåret er at utdanningen kan bli godkjent som jevngod med eller som en del av en norsk grad, eller gi yrkeskompetanse i Norge. Lånekassen kan også gi støtte til delstudier i utlandet. Du må da være i gang med en norsk utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, og studieoppholdet må være godkjent av det norske lærestedet.

Språkstipend
Du kan få denne støtten fra Lånekassen til språkkurs på visse vilkår: Stipendet gis kun til såkalte forberedende språkkurs, og utbetalingen er knyttet til opptak på ordinære studier. Dette betyr at du søker om språkstipend når du har fått bekreftet en ordinær studieplass ved det utenlandske lærestedet. Du søker stipendet samtidig med den ordinære støtten fra Lånekassen.

Lånekassens sider om språkstipend

Studier i Norden
Til utdanning i Norden kan du få støtte til videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i studielandet, og som landets egen "lånekasse" gir støtte til. Skolen eller de andre nordiske "lånekassene" kan gi deg nærmere opplysninger.
Aktuelle nettsider:
Sverige: www.csn.se
Danmark: www.su.dk
Island: http://www.lin.is
Finnland: www.kela.fi/opintotuki
Færøyene: www.studni.fo
Åland: www.ams.ax

Fond og legater
Lånekassen er ikke den eneste veien å gå får å få finansiert studier i Norge eller i utlandet. En skjult pengekilde kan være forskjellige typer fond og legater. Disse er samlet i Legathåndboken som har i overkant av 2 300 stipendier og legater å velge mellom. Dessuten er legater og fond skattefrie.

Boka kan kjøpes på legathandboken.no eller finne den i bokhandelen og i de fleste bibliotek.

UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater administrerer og forvalter ca. 230 fond og legater med ideelt formål, blant annet med støtte til forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo (UiO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Total forvaltningskapital ved årsskiftet 2014 var i overkant av 1 877 millioner kroner.
Aktuelle websider:
http://www.unifor.no
http://www.legathandboken.no

Stipender fra lærestedet
I tillegg til disse stipendene, bør du undersøke om det utenlandske lærestedet du er interessert i tilbyr stipender. Du kan også forhøre deg hos de respektive landenes ambassader, konsulater eller kultursentre for å få vite om de kjenner til stipendiemuligheter i sine land. Norges Forskningsråd gir ut enkelte stipender til studier på høyere gradsnivå.

Utveksling
Ulike utvekslings- og utdanningsprogram legger til rette for at du som student skal få sjansen til å velge de fagene du ønsker å studere ved ulike utdanningsinstitusjoner i Europeiske land.
NORDPLUS er et program for nordiske studenter som ønsker å studere i nabolandene.

Erasmus+, som er en del av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, er et stipendprogram for europeiske studenter som ønsker å studere i Europa.

Studenter som ønsker å dra nytte av NORDPLUS eller Erasmus+ må kontakte sin egen utdanningsinstitusjon for å søke om stipend.

Andre aktuelle programmer kan være Fulbright, Marie Curie Fellowship, Barentsplus og IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Se til høyre for URL adressen til SIU.

Aktuelle websider:
http://www.siu.no
http://www.nordplusonline.org/

Skriv ut Skriv ut Tips en venn Email


Følg Eurodesk på Twitter


SPØRSMÅL?

Send oss et spørsmål. Du får svar på e-post.
Din e-post


Ofte stilte spørsmål

Nyhetsbrev

Få nyhetsbrev om det siste innen europeiske muligheter.

Navn
E-post