Støtte til kunst og ny teknologi

Det kan søkes støtte til utvikling av originale, nye kunstuttrykk som skapes ved hjelp av ny teknologi.

Hva kan det søkes støtte til?
Det kan søkes støtte til utvikling av originale, nye kunstuttrykk som skapes ved hjelp av ny teknologi. Det ses positivt på prosjekter som innovativt kombinerer ulike kunstarter. Med kunstarter forstås her billedkunst, musikk, litteratur, scenekunst og arkitektur. Det kan også søkes støtte til kunstformidling ved hjelp av ny teknologi.

Det gis ikke støtte til:
*ren teknologisk utvikling av maskin- og programvare
*rene læremidler
*produksjoner som er igangsatt før søknad sendes Norsk kulturråd. Støtten kan gis i form av
*støtte til forprosjekt, pilotprosjekt el.lign.,
*støtte til hele prosjektet under ett,
*støtte til fullføring der forprosjekt/pilotprosjekt har fått kulturrådsstøtte.

Støtten gis som delfinansiering av prosjektet. Søknadsfrist Det er to søknadsfrister i året, besøk nettsiden til Kulturrådet for å finne nærmere informasjon til de ulike støtteordningene.

Mer informasjon og søknadsskjema

Skriv ut Skriv ut Tips en venn Email


Følg Eurodesk på Twitter


SPØRSMÅL?

Send oss et spørsmål. Du får svar på e-post.
Din e-post


Ofte stilte spørsmål

Nyhetsbrev

Få nyhetsbrev om det siste innen europeiske muligheter.

Navn
E-post