Studere i Frankrike?

Frankrike har lenge vært et populært studieland for norske studenter. Med 90 universiteter og over 300 grandes écoles (en type høyskoler) er mulighetene mange.
Av ANSA

De mest populære studiene for norske studenter i Frankrike er økonomi, teknologi, språk og kunstfag. I 2004 var det nærmere 800 norske elever og studenter i Frankrike.

Utdanningssystemet i Frankrike har et særtrekk som vi ikke finner i andre land, og det er det spesielle skillet mellom franske universiteter og høyskoler (grandes écoles). Grandes écoles i Frankrike har tradisjonelt høy prestisje og er gjerne spesialisert innen én fagretning. Utdanninger som du finner ved slike skoler er blant annet økonomi- og ingeniørstudier, kunststudier, arkitekt- og veterinærutdanning.

Du kan søke deg frem til studier i Frankrike på denne nettsiden: www.egide.asso.fr/formations/fr/RechercheParForm

Universitetsstudier
Frankrike har nylig lagt om utdanningssystemet sitt for å tilpasse seg den europeiske modellen med 3-årige bachelorgrader (Licence), 2-årige mastergrader og 3-årige doktorgrader.

En licence-grad er altså på nivå med en bachelorgrad i Norge. Det faglige innholdet i graden kan derimot avvike fra den norske utdanningen, men stort sett vil en licence i f.eks. litteratur være godt nok grunnlag til å begynne på en mastergrad i litteratur i Norge.

Årsstudium i fransk språk og kultur
Fem universiteter i Frankrike; Dijon, Besançon, Montpellier, Nice og Poitiers, tilbyr et 1-årig studium i fransk språk og kultur som gir studiepoeng. Programmet er støttet av Lånekassen. Kontakt Det franske kultursenter i Oslo for nærmere informasjon: www.france.no/no/bcle/sprakveduniversitet.asp

Tilrettelagte studier på økonomi og ingeniørfag
Har du lyst til å studere økonomi eller ingeniørfag i Frankrike, finnes det to programmer som vil gjøre dette enklere for deg.

- Økonomiutdanning ved Université des Sciences Sociales, Toulouse

- Ingeniørutdanning ved INSA, Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse

Senter for universitets- og høyskolesamarbeid med Frankrike (SUHF) administrerer opptaket til disse utdanningene. Se www.siu.no/suhf for mer informasjon.

Studier på engelsk
På nettsidene til EduFrance, www.edufrance.fr, en organisasjon som hjelper utenlandske studenter med informasjon om studier i Frankrike, finner du oversikt over programmer der undervisningen er på engelsk. NB! De fleste av disse tilbudene er på mastergradsnivå.

Hvordan søker du?
Søknadsprosessen til franske universiteter kan virke komplisert. Landet har et omfattende byråkrati, men holder du orden på papirene skal det går greit. Det er imidlertid viktig at du er nøye med hvilke dokumenter universitetet ber deg om å sende.

Søknadsfristen til franske universiteter er gjerne midt på sommeren, ofte i juli. Universiteter i Paris har imidlertid stort sett tidligere frister.

Les mer om hvordan du skal søke på www.ansa.no/land/frankrike

Støtte til språkkurs i Frankrike
Lånekassen har to støtteordninger for de som ønsker å ta språkkurs i Frankrike. Det ene er språkstipendet, som kun gis til de som har fått opptak på en høyere utdanning og som har fullført et 4 ukers språkkurs. Språkstipendet er på 15 000 kr. Den andre ordningen er tilretteleggingssemesteret. Med denne støtten kan du ta språkkurs over et helt semester i Frankrike. Kurset må tilbys av et fransk universitet eller ved enkelte avdelinger av Alliance Française og Eurocentres. Støtten gis som lån (40 000 kr) men 40 % kan omgjøres til stipend hvis du begynner på høyere utdanning innen et år etter at språkkurset er avsluttet.

Les mer om språkkurs i Frankrike på www.ansa.no/sprak_frankrike

MASTERUTDANNING i Frankrike

Universitetet
Etter endringer i gradsstrukturen, er mastergraden ved franske universiteter nå 2-årig. De tidligere gradene Maîtrise og DESS/DEA, er likevel ikke forsvunnet ut av systemet. I stedet for disse to gradene, har det 4. året og 5. året med studier ved universitetet foreløpig blitt hetende Master 1 (M1) og Master 2 (M2). I stedet for å ta hele den 2-årige mastergraden, er det altså flere muligheter for å ta ett år, enten en M1 etter en bachelorgrad, eller en M2 etter fire år med høyere utdanning.

Opptakskravene og søknadsfristene til de ulike masterprogrammene varierer. Undersøk dette på hjemmesiden til universitetet. Stort sett vil fristen være på vårparten. Du søker direkte til universitetet. Det er vanlig å be om vitnemål og karakterutskrifter fra tidligere utdanning på oversatt til fransk av en autorisert oversetter, i tillegg til motivasjonsbrev og CV. Noen vil også at du sender en anbefaling fra en professor eller arbeidsgiver.

Grandes Écoles
Grandes écoles i Frankrike har en helt spesiell status innenfor fransk utdanning. For å komme inn på en grande école, må søker i de fleste tilfeller bestå en opptaksprøve (concours). Det er opprettet egne 2-årige forberedelsesstudier (prepa) til disse utdanningene, og også disse har strenge opptakskrav. Grandes écoles i Frankrike kan altså i høy grad sies å være elitepreget, og en utdanning fra en slik skole er svært anerkjent på det franske arbeidsmarkedet. Skolene er ofte nært knyttet til næringslivet, og utdanningene er gjerne direkte rettet mot behov i arbeidsmarkedet. Utdanninger som økonomi, ingeniørstudier, arkitektur, veterinær og politikk tilbys ved grandes écoles.

Studiene er 3-årig (noen 5-årige inkludert prepa), og etter endt utdanning vil du få en mastergrad. For å komme inn på det 3-årige løpet, kreves det altså to år med høyere utdanning samt at du består opptaksprøven. Du vil ikke få en bachelorgrad hvis du slutter etter det 1. året.

De fleste skolene vil også ta opp studenter på 2. året, og det er stort sett det som er aktuelt for utenlandske søkere. Har du en bachelorgrad, er du altså kvalifisert for å begynne på det 2. året ved en grande école. Opptakskravene for å komme inn på de to siste årene varierer fra skole til skole. Men det er en tydelig interesse for flere utenlandske studenter ved de fleste skolene. Hvis de vanlige kravene f.eks. er opptaksprøve eller intervju, vil de derfor ofte finne en løsning slik at man ikke trenger å komme til Frankrike ens ærend for å ta prøven.

IEP
Ved de anerkjente Instituts d’Études Politiques (IEP) finner du en spennende utdanning hvor du kan blande fag som statsvitenskap, historie, jus og økonomi. IEP er tilknyttet universitetene, men minner ellers om en grande école. Utdanningen er 5-årig og du kan søke opptak på 1. året, på en mastergrad eller på ett eget program for utenlandske studenter. Det er ni slike skoler i Frankrike, og kun den i Paris er en uavhengig institusjon (Sciences Po Paris). De fleste tilbyr et Certificat d’Etudes Politiques (CEP) som er spesielt myntet på utenlandske studenter. Studiet er 1-årig og forutsetter at du har to år med relevant høyere utdanning. IEP tilbyr også mange spennende mastergradsprogrammer

Master of Management
Gjennom SUHF kan du søke opptak på en 2-årig Master of Management ved de fire beste franske handelshøgskolene; HEC, ESCP-EAP, EM Lyon og CERAM. Disse skolene tilbyr et felles opptak for internasjonale studenter kalt SAI, Service d'Admissions Internationales. Du må ha minimum tre års høyere studier fra et land utenfor Frankrike. SUHF er testsenter for SAI og opptaksprøven kan tas i Oslo.

Skriv ut Skriv ut Tips en venn Email


Følg Eurodesk på Twitter


SPØRSMÅL?

Send oss et spørsmål. Du får svar på e-post.
Din e-post


Ofte stilte spørsmål

Nyhetsbrev

Få nyhetsbrev om det siste innen europeiske muligheter.

Navn
E-post