Studere i Latin Amerika?

Utdanningssystemene i de ulike latinamerikanske landene har mange likheter. Gradene er ofte bygget på samme måte og har gjerne samme betegnelser.
Skrevet av: ANSAs avdeling for studieinformasjon

Det er viktig å være klar over at det kreves gode språkkunnskaper i spansk (portugisisk i Brasil) for å studere ved et latinamerikansk universitet. Har man ikke tilstrekkelige språkkunnskaper, anbefales det å reise til det aktuelle landet et halvt eller et helt år i forveien for å gå på språkkurs, jobbe, gjøre frivillig arbeid eller lignende. Se denne internettsiden for informasjon om aktuelle muligheter: www.unginfo.oslo.no/utiverden/index.php.

Det er også viktig å være klar over at nesten all informasjon som finnes om ulike universiteter og lignende er på spansk eller portugisisk, slik at det kan være vanskelig å orientere seg om mulighetene uten å ha noe kunnskaper i språket.

I følge tall fra Lånekassen er det for tiden 65 norske studenter som tar en hel grad mens det er 338 norske studenter som tar deler av utdanningen /praksis i latinamerikanske land. Alle fire universitetene, samt en del høgskoler i Norge har utvekslingsavtaler med latinamerikanske læresteder.

Nyttige internettadresser som gjelder for hele regionen:
http://lanic.utexas.edu/la/region/highered – internettadresser til universiteter og andre aktuelle instanser
http://www.unesco.org/iau/wad.html – informasjon om utdanningssystemer for alle land i verden

ARGENTINA
Høyere utdanning i Argentina tilbys ved til sammen 89 offentlige og private universiteter, og studieåret strekker seg fra februar/mars til november.

Studiesystemet er bygget opp på tre nivåer:

1) Estudios de pregrado – Dette gjelder studier som vanligvis har en yrkesrettet karakter, og har en varighet på to-tre år.
2) Estudios de grado – Studier på dette nivået har vanligvis en varighet på 4-6 år, og fører fram til graden licenciatura.
3) Estudios de postgrado – dette tilsvarer studier på mastergradsnivå i Norge. Man kan oppnå gradene Especialización (ett år) eller Maestría (to år)

Dersom man vil studere ved et offentlig universitet, må man søke gjennom den argentinske ambassaden i Oslo. Man må søke innen november for studiestart i februar/mars. Søknadspapirene skal fylles ut, og de vedlegg som bes om skal oversettes til spansk og presenteres samtidig. Dette vil være bl.a. et kort søknadsbrev, en oversikt som viser tidligere utdanning og praksis, finansieringsbevis og en bekreftelse på språkkunnskaper i spansk. For å fastslå om språknivået er godt nok, må søkerne også ha en samtale på spansk med kulturattacheen. Det forutsettes at søkeren har et «gjennomsnittsnivå».

For søknad til private universiteter må man henvende seg direkte til universitetet for søknadspapirer og for informasjon om frister og lignende. Det samme gjelder dersom man skal studere i Argentina som del av en norsk grad.

Mer informasjon:
http://www.argentour.com/embajada/embajadan.html - hjemmesiden til den argentinske ambassaden i Oslo
Andre nyttige internettadresser:
http://www.universia.com.ar
http://www.estudios.com.ar
http://www.educ.ar/educar
http://www.universidades.org

BRASIL
Blant tilbudet for høyere utdanning i Brasil, finnes en rekke både offentlige og private universiteter. Det er tradisjonelt de offentlige universitetene som har hatt størst prestisje. Studieåret i Brasil varer stort sett fra mars til desember og er inndelt i to semestre.

Gradssystem:

1) Bacharelado, Licenciatura, profesjonell kvalifisering - Graden deles ut etter tre til fem års studier (seks for medisin).
2) Tecnólogo – Tittel etter en fireårig yrkesutdanning
4) Mestrado – Stort sett ett års påbygning etter en bacharelado
5) Doutorado – Tre til fire år etter Bacharelado/Licenciatura

Skolepenger betales kun ved de private lærestedene. De regionale universitetene tar dog en relativt lav administrasjonsavgift eller semesteravgift. Utenlandske søkere må ha generell studiekompetanse og gode kunnskaper i portugisisk. De må dessuten gjennom en opptaksprøve som tester språkkunnskaper samt kunnskap om brasiliansk historie og geografi. I tillegg må man forvente å måtte ta en mer fagrelatert prøve ved lærestedet. For å søke på en lavere grad, søker man til utdanningsdepartementet. Vil man begynne på en høyere grad (master/doktorgrad), skal man derimot søke direkte til lærestedet. Det anbefales å ta kontakt med den brasilianske ambassaden i Oslo før man starter søknadsprosessen.

Nyttige internettadresser:
http://www.mec.gov.br
http://www.brasil.no

CHILE
I Chile finnes det 23 offentlige og private universiteter, og studieåret strekker seg fra mars til desember (to semestre).

På lavere grads nivå, kan man oppnå graden bachiller etter tre års studier og licenciatura etter fire-fem år. På høyere grads nivå kan man oppnå graden magister (mastergrad) etter ett-to år.

Alle som søker om opptak til en hel grad ved chilenske institusjoner må ta en opptaksprøve, Prueba de Aptitud Academica, PAA. Temaene ved denne prøven tas fra pensum ved den chilenske videregående skolen, og skal teste akademisk modenhet, fremmedspråk (vanligst er engelsk eller fransk) samt at tre oppgaver vil gå spesifikt på den fagretningen man har søkt ved universitet eller høgskole.

Dersom man har påbegynt høyere utdanning i et annet land og vil fullføre ved et chilensk universitet, kan man slippe å ta PAU. Man trenger heller ikke å ta denne prøven dersom man skal ta en delutdanning, eller et masterstudium ved et chilensk lærested.

Mer informasjon:
http://www.paa.cl – informasjon om opptaksprøven, PAA
Annen informasjon:
http://www.universia.cl
http://www.anuarioeducacion.cl

MEXICO
Mexico har nærmere hundre offentlige og private universiteter. Studieåret er inndelt omtrent som det norske og strekker seg fra august til juni.

Grunnutdanningen i Mexico er fire-femårig, og kalles for en licenciatura. Denne kan bygges på med en toårig mastergrad, eller maestría. Innenfor noen fag, som sykepleie, fysioterapi og journalistikk er studietiden noe kortere, to-tre år, og fører fram til en diploma.

Det er svært vanlig å måtte ta opptaksprøver når man skal søke om opptak til meksikanske universiteter, særlig hvis man søker om opptak ved private læresteder. Eventuelle opptaksprøver tester både spanskkunnskaper og faglige kunnskaper, og tas ved lærestedene i Mexico.

Nyttige internettadresser:
http://www.edumexico.org
http://www.universia.net.mx

VENEZUELA
Venezuela har 33 universiteter, derav atten offentlige. Studieåret strekker seg fra september til juli.

På lavere grads nivå kan man oppnå graden Técnico Superior etter to til tre år, eller er Licenciatura etter fire-fem år. På høyere grads nivå kan man oppnå en Especialización etter ett år, eller en Maestría etter ett-to år.

Dersom man vil søke om opptak ved et venezuelansk lærested, er det viktig å ta kontakt med institusjonen i god til for informasjon om søknadsprosedyren. Det kan være nødvendig å måtte få vitnemålet fra videregående skole godkjent av utdanningsmyndighetene i Venezuela. Alle studenter må ta en opptaksprøve, Prueba de Aptitud Academica, PAA. Prøven arrangeres i februar hvert år, og oppmeldingen skjer i november/desember.

Nyttige internettadresser:
http://www.universia.edu.ve - generell informasjon om studier i Venezuela
http://servicios.universia.edu.ve .... - kart over alle universitetene i Venezuela.
http://www.cnu.gov.ve - informasjon om opptaksprøven

Ex.phil/Ex.Fac i Mexico, Brasil og Argentina!

To ulike arrangører i Norge, ANCEP og Utenlandsstudier, organiserer ex.phil/ex.fac i Mexico, Cuba, Brasil og Argentina. Her kan man blant annet kombinere ex.phil/ex.fac med språkstudier, surfing og ski! Deltakeravgiften er på mellom 40 000 og 45 000 kroner for fire måneder, og det er mulighet for å søke om støtte fra Lånekassen. Nærmere informasjon finnes på internettsidene til ANCEP og Utenlandsstudier:

ANCEP (Cuba, Mexico og Brasil/Argentina):
http://www.ancep.com
Utenlandsstudier (Mexico og Brasil):
http://www.utenlandsstudier.no

Kilde: ANSA
Skriv ut Skriv ut Tips en venn Email


Følg Eurodesk på Twitter


SPØRSMÅL?

Send oss et spørsmål. Du får svar på e-post.
Din e-post


Ofte stilte spørsmål

Nyhetsbrev

Få nyhetsbrev om det siste innen europeiske muligheter.

Navn
E-post