Tilskudd til nasjonale minoriteter

Årets rundskriv for tilskudd til nasjonale minoriteter er klart. Frist for å søke grunn- eller prosjektsstøtte er 15. desember i år.
Det er satt av 3 millioner til denne tilskuddsordningen i 2005.

Målet for tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter er å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, sikrer alle like muligheter og motvirker diskriminering av nasjonale minoriteter.

Grunn- og prosjektstøtte
Organisasjoner innenfor nasjonale minoriteter som tilfredstiller de krav vi har beskrevet i rundskrivet – kan søke grunnstøtte fra tilskuddsordningen. Støtten kan brukes til driftsutgifter, spesielle arrangementer eller aktiviteter, kontorhjelp, revisjon etc.

Gode søknader til tiltak som bidrar til informasjon om nasjonale minoriteter, eller tiltak som kommer deler av gruppen til gode kan få prosjektstøtte. Det kan for eksempel være informasjonsmateriell, selvhjelpsvirksomhet eller tiltak som bidrar til kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter.

Les rundskrivet!
Det er viktig å lese rundskrivet nøye før det sendes inn søknad om grunnstøtte eller prosjektstøtte. Søknaden må inneholde alle de opplysninger det bes om der.
Les rundskrivet
Skriv ut Skriv ut Tips en venn Email


Følg Eurodesk på Twitter


SPØRSMÅL?

Send oss et spørsmål. Du får svar på e-post.
Din e-post


Ofte stilte spørsmål

Nyhetsbrev

Få nyhetsbrev om det siste innen europeiske muligheter.

Navn
E-post