Utdanning i Asia

Det finnes mange studiemuligheter i Asia og asiatiske lærestedet har i den siste tiden markert seg sterkt faglig innen økonomiske fag. Når studenter skal søke til asiatiske læresteder må de alltid henvende seg til lærestedene først for å få søknadspapirer og informasjon om opptakskrav.
Skrevet av ANSA

Per 1. november 2004 var det 122 norske studenter i Asia (tall fra Lånekassen). I dette infobrevet ønsker vi å gi en kort innføring i hvordan man søker seg til to av Asias mest populære studieland: Japan og Singapore.

Når Lånekassen nå åpner for å lære seg et annet fremmedspråk enn engelsk over ett semester (selv om man skal ta en grad på engelsk), gjennom ordningen språklig tilretteleggingssemester, er det mulig for eksempel å begynne å studere på engelsk i Japan, men samtidig å lære seg litt japansk før man begynner studiene. Les mer om språklig tilretteleggingssemester og Lånekassens øvrige ordninger på www.ansa.no/finansiering

Japan
Det moderne japanske utdanningssystemet er bygd opp etter amerikansk mal med bachelor (Gakushi), master (Shushi) og doktorgrad (Hakushi). Det er 669 universiteter med til sammen 2,8 millioner studenter i landet.


Skoleåret i Japan starter vanligvis i april. Det første semesteret varer fra april til september, og det andre fra oktober til mars. I noen tilfeller, da spesielt på engelskspråklige studier, kan det være semesterstart i september/oktober.

Skolepengene varierer fra 5000 NOK til 250 000 NOK i løpet av et år.

Engelskspråklige studiemuligheter i Japan
Man kan velge mellom å ta en hel grad på engelsk eller å dra på utveksling til Japan fra et norsk lærested.

Vanlige opptakskrav til helgradsstudier på engelsk i Japan er fullført og bestått videregående skole. Avlagt språkprøve i engelsk som Test of English as a Foreign Language (TOEFL) eller International English Language Testing System (IELTS) kreves som regel. Se www.ansa.no/tester for når og hvor man kan ta disse testene i Norge.

For studier på japansk krever mange læresteder krever at utenlandske studenter tar opptaksprøven The Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU). Mer informasjon om denne, samt hvilke læresteder som ikke krever denne testen finnes på Japan Student Services Organization (JASSO) sine hjemmesider: www.jasso.go.jp/examination/efjuafis_e.html
www.jasso.go.jp finnes også lister over alt som er av tilbud for utenlandske studenter i Japan, både når det gjelder språkkurs, engelskspråklige grader og utvekslingsmuligheter i Japan.

Ring eller send e-post til lærestedet for å få tilsendt opptakskrav og søknadsskjema.

www.ansa.no/land/japan

Singapore
Gradssystemet i Singapore er likt det i de fleste engelskspråklige land og er inndelt i bachelor, master og doktorgrad. Undervisningsspråket er engelsk, noe som delvis er grunnen til at hele 51 nordmenn studerer i Singapore.

Det akademiske året går fra midten av juli til midten av november, avbrutt av en juleferie, og fra begynnelsen av januar til begynnelsen av mai. Søknadsfrist er i mars/april. Skolepengene på lavere grad er omtrent 6000 - 6500 Singapore dollar (SGD), ca 20 000 -25 000 NOK i semesteret. På mastergrad er skolepengene noe høyere.

De fleste universitetene har bomuligheter for internasjonale studenter. Informasjon om dette blir som regel sendt med opptaksbeviset fra lærestedet.

Vanlige opptakskrav til studier i Singapore

Ved noen skoler kan søkere bli bedt om å ta opptaksprøve, men dette er ikke vanlig.

Du må ha fullført og bestått videregående skole.
Alle utenlandske studenter må ha gode kunnskaper i engelsk. Mange skoler krever språktestene TOEFL eller IELTS (se www.ansa.no/tester).
Skal du studere teknologiske fag, må du ha fordypning i matematikk.

Søknadspapirer får du fra lærestedet, og søknaden skal sendes direkte til skolen.

På utdanningsdepartementet i Singapore sine hjemmesider, www.moe.gov.sg, finner du oversikt over alle offentlig godkjente læresteder i Singapore.

www.ansa.no/land/singapore
Skriv ut Skriv ut Tips en venn Email


Følg Eurodesk på Twitter


SPØRSMÅL?

Send oss et spørsmål. Du får svar på e-post.
Din e-post


Ofte stilte spørsmål

Nyhetsbrev

Få nyhetsbrev om det siste innen europeiske muligheter.

Navn
E-post