Om Eurodesk

Eurodesk.no - Dette er Eurodesk

Eurodesk tilbyr informasjon om studier, stipend og jobb i Europa. Eurodesk er en del av Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Tiltaket administreres i Norge av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som er nasjonalt kontor for tiltak på ungdomsfeltet innenfor Erasmus+.

Vi hjelper deg dit du vil

Eurodesk er et nettverk av 1200 kontakter i 34 europeiske land som jobber sammen for å gi deg best mulig informasjon om studier, stipend og jobb i Europa. Nettverket har oversikt over mulighetene dine i Europa, og har lokal kunnskap til å svare på spørsmål om stedet du vil studere eller jobbe på.

 

Database med europeiske muligheter

Eurodesk hjelper deg med å finne internasjonale eller nasjonale støttemuligheter hvis du vil arrangere et internasjonalt prosjekt. Eurodesk har en database hvor alle medlemslandene legger inn sine støttordninger.

 

Send oss ditt spørsmål
På eurodesk.no finner du informasjon om studier, stipend og jobb i Europa. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan du sende oss spørsmål via nettsiden. Vi bruker vår kunnskap og vårt europeiske nettverk til å hjelpe deg å reise ut i Europa.

 

Her er et eksempel
Hvis du har lyst til på sommerjobb på en gresk øy, så kontakter vi våre Eurodesk-kolleger i Hellas for å få detaljer om hvordan du går frem for å søke jobb. Du får også tips om lokale nettsider og annen praktisk informasjon.

 

Europeisk ungdomspolitikk
Eurodesk gir informasjon om utviklingen i europeisk ungdomspolitikk og oppfordrer ungdom til å delta i politiske prosesser.

 

Den europeiske ungdomsportalen

Den europeiske ungdomsportalen informerer om muligheter for deg som lever, studerer og jobber i Europa.

 

 Teksten er hentet fra Eurodesk, http://www.eurodesk.no/