Hva gir EU støtte til?

Aktiviteter som er av samfunnsnyttig verdi, som for eksempel kulturfoståelse, demokratibygging, toleranse, internasjonal samarbeid, antirasisme og språkprosjekter

 

Se Eurodesks europeiske database over støtteordninger for ungdom, ungdomsarbeidere og organisasjonerTeksten er hentet fra Eurodesk, http://www.eurodesk.no/