Hvor mye får jeg i stipend og lån fra Lånekassen?

Hvor mye du får i støtte av Lånekassen til utdanning i utlandet varierer alt etter hva slags utdanning du tar, på hvilket lærested du tar den, hvilket nivå du er på og hvor i verden du skal studere.

 

Støtten deles inn i:

  • Basisstøtte: Basisstøtten er lik for alle som tar høyere utdanning på fulltid. For undervisningsåret 2015/2016 kan du få opptil 100 920 kroner per studieår. 40 prosent, det vil si 40 368 kroner, blir omgjort til stipend når du sender inn vitnemål på bestått utdanning.

  • Støtte til skolepenger: Du kan få støtte av Lånekassen hvis du må betale skolepenger. For undervisningsåret 2015/2016 kan du få 123 083 kroner hvis du skal studere utenfor. Innenfor Norden ligger beløpet for undervisningsåret 2015/2016 på 60 149 kroner.

  • Støtte til reiser: Til høyere utdanning kan du få stipend til to tur-retur reiser. Støtten varierer etter hvor du skal studere.
  • Tilleggsstipend: Lånekassen gir i noen tilfeller et tilleggsstipend hvis utdanningen skjer ved et lærested av høy kvalitet, hvor skolepengene overstiger skolepengesummen på 123 083 kroner. For undervisningsåret 2015-2016 utgjør dette maksimalt 66 552 kroner. OBS! Fra januar 2016 vil tilleggsstipendlisten bli endret og flere læresteder som er på listen nå vil falle ut. Les mer om dette på Lånekassen sine sider, under emnet tilleggsstipend.

Les mer om hvor mye du kan få på Lånekassens nettsiderTeksten er hentet fra Eurodesk, http://www.eurodesk.no/