Trollstipend for fransklærere

Gjennom Troll-avtalen, kan norske fransklærere få stipend til studieopphold i Frankrike. Du kan velge å reise alene, eller ta med deg klassen din slik at elevene kan bli bedre kjent med det franske språket og kulturen.

Trollstipendet har søknadsfrister to ganger i året: 1. april og 15. oktober.

 

 

  • for søknader som er innvilget 1. april, er reiseperioden mellom 1. juni til 31. desember.
  • for søknader som er innvilget 15. oktober, er reiseperioden mellom 1. januar til 31. juli.

 

 

Neste søknadsfrist: 1. april 2017.

 

 

Krav til individuelle søkere (Troll 1):

 

  • har formell undervisningskompetanse i fransk språk (60 studiepoeng) og er ansatt i en undervisningsstilling
  • opphold på minimum to uker
  • Reiser til Frankrike eller fransk territorium (Dom og Tom)

 

 

Krav til elevgruppe (Troll 2):

 

  • heltidselever ved videregående skole eller ungdomsskole
  • inntil 30 elever (kun én gruppe per skole)
  • opphold på minimum 10 dager
  • to ledsagende lærere for inntil 20 elever, tre lærere for gruppe mellom 20-30 elever
  • Reiser til Frankrike eller fransk territorium (Dom og Tom)

 

 Teksten er hentet fra Eurodesk, http://www.eurodesk.no/